Sekretesspolicy

Förklaring

Buster Aktiebolag (Org.Nr. 556324-9852) producerar och ansvarar för bokningstjänsten och varumärket Booksome® Hotel och det är Buster Aktiebolag (“Leverantören”) du sluter avtal med.

Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur Leverantören behandlar personuppgifter genom registrering av konto (Konto) på Booksome.se (Webbplatsen) och genom Kontots innehavare samt tredje parts användning av tjänsten (Tjänsten). Genom att godkänna denna Sekretesspolicy samtycker du till vår behandling av dina uppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Vilka uppgifter samlar vi in?


Information du lämnar till oss

När du som företag registrerar ett konto hos Booksome® Hotel samlar vi in uppgifter som inkluderar ditt företagsnamn, organisationsnummer, företagsadress, telefonnummer samt e-postadress.

När du använder Tjänsten och får in bokningar från tredje part så samlar vi in tredje parts namn, telefon och e-postadress vilket du som nyttjar Tjänsten får tillgång till.

Information vi samlar in automatiskt

Vi kan komma att använda oss av verktyg som samlar in information om den hårdvara som används när Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av operativsystem, webbläsare eller annan unik identifiering av dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Det kan också inkludera information om dina aktiviteter medan du besöker Tjänsten och när du använder våra Tjänster såväl som information om andra webbplatser som du besökt antingen innan eller efter du besökt Webbplatsen.

Hur samlar vi in informationen?

Vi samlar in information via formulär från tjänsten som sparas på Leverantörens databaser. Vi använder också tekniska metoder såsom Cookies och molnbaserade statistiktjänster för att samla in information.

Hur behandlar vi dina och bokarens uppgifter?

Uppgifter som du eller dina bokare lämnar till oss kommer att användas för olika ändamål.

Företagsuppgifter såsom företagsadress, organisationsnummer och telefon används primärt för syftet att vi ska kunna fakturera företaget som nyttjar Tjänsten.

Uppgifterna som kommer in från en bokare såsom namn, telefon och e-postadress används av dig i verktyget för administrering av bokningar. Vi kontaktar aldrig en tredje person genom Tjänsten.

Vi använder i vissa fall dina företagsuppgifter till att verifiera företagets identitet, skicka ut erbjudanden, nyhetsbrev och information till din e-postadress.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Det kan förekomma att vi delar dina uppgifter med tredje man som utför Tjänster för vår räkning, till exempel: företag eller enskilda som agerar värd eller förvaltar vår Webbplats.

I samband med din registrering på Webbplatsen kan vi komma att dela din information med verifieringstjänsteföretag och kreditupplysningsföretag för att verifiera din identitet.

Om dina uppgifter behandlas av oss eller våra externa parter tar vi ansvar för att uppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt och endast behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Länkar till externa webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som inte drivs av oss. När du använder dessa länkar lämnar du vår Webbplats. Vi kontrollerar inte information som publiceras på utomståendes webbplatser och frånsäger oss allt ansvar för information och annat innehåll på externa webbplatser. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade från denna Webbplats. Vi uppmanar dig därför att granska sekretesspolicys på andra webbplatser du besöker.

Ansvarsbegränsning

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter som krävs enligt lag och när vi anser att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process kopplad till vår Webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att överföra personuppgifter i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av vår verksamhet eller en del av vår verksamhet. Denna rätt inkluderar företagsfusion, sammanslagning, omstrukturering, försäljning av tillgångar eller andra företagsförändringar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Sekretesspolicy vid behov. Var god läs Sekretesspolicyn frekvent. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig. Om någon förändring är oacceptabel för dig eller om du inte accepterar att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den reviderade Sekretesspolicyn, var god kontakta oss genom att skicka en sådan anmodan till sales@booksome.se.

Vi har möjlighet att lagra personuppgifter på obestämd tid.

Ändring av uppgifter

Om du vill ändra eller uppdatera dina personuppgifter som samlats in, gör du detta i Tjänsten eller genom att sända e-post till sales@booksome.se, eller kontakta oss via post Booksome® Hotel, ℅Buster AB, Kyrkogatan 20-22, 411 15 Göteborg.